Maria Zofia Koc - wicemarszałek Senatu RP


Urodziłam się 22 sierpnia 1964 roku w Prudniku. W 1997 r. ukończyłam etnologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2008 roku - studia podyplomowe w Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na tej samej uczelni. W latach 1997-2001 pracowałam jako etnograf w Węgrowskim Ośrodku Kultury, a w okresie od 2001 do 2006 i 2008 do 2014 pełniłam funkcję dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim. Od 2006 roku byłam radną Rady Miasta Węgrowa, a w latach 2010-2014 radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 2007-2008 pełniłam funkcję zastępcy burmistrza Węgrowa. We wrześniu 2014 roku uzyskałam z ramienia PiS mandat senatora VIII kadencji w okręgu nr 47 (wybory uzupełniające po śmierci senatora H. Górskiego, wynik ponad 58% głosów). W 2015 ponownie objęłam stanowisko senatora z okręgu nr 47 - powiaty węgrowski, miński i garwoliński - otrzymałam 70217 głosów poparcia. 12 listopada 2015 roku zostałam wybrana na wicemarszałka Senatu IX kadencji. 
Decyzją Komitetu Wykonawczego PiS otrzymałam drugą pozycję na liście w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. O mandat ubiegam się w okręgu wyborczym nr 5 - Mazowsze.

Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur, członkinią m.in. Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej "Wielki Gościniec Litewski" i Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury w Drohiczynie.

Moja praca jako senator i wicemarszałek senatu to ciągły kontakt z ludźmi, na mojej drodze stanęło ich tysiące. Zdjęcia poniżej to krótki przegląd tego co mogłam doświadczyć dzięki Państwu przez ostanie lata.

Zachęcam do kontaktu

HEADING 1

HEADING 1